Bu projede, kronik ortopedik engeli olan çocukların sosyal gelişimleri incelenmektedir. Kronik ortopedik engel, çocuğun mizaç gibi içsel özelliklerini ve aile içi süreçleri olumsuz etkileyerek sosyal yetkinlik gelişimi için dezavantajlı bir ortam oluşumuna katkı yapabilmektedir. Sosyal yetkinliğe etki eden unsurları ortaya çıkarmak, kişi ve çevre odaklı önleyici ve iyileştirici müdahale programlarının içeriklerinin geliştirilmesi için önemlidir. Bu amaçla, ortopedik engelin şiddeti, doğumsal veya edinsel oluşu, tedavi süreçleri (çok sayıda ameliyat gibi travmatik deneyimler), annenin aldığı aile içi ve dışı destek, stres, fiziksel ve duygusal esenliği gibi unsurlar projemizde incelenmektedir. Araştırma, pekçok farklı ilden ve sosyoekonomik düzeyden gelen, kent ve kır kökenli ortopedik engeli olan 105 çocuk ve annelerini içermektedir.

Proje Yürütücüsü:

Yayın ve Bildiriler

Selçuk, B., & Yavuz, H. M.  (accepted for publication) Social competence and temperament in children with chronic orthopedic disability. International Journal of Disability, Development and Education.

Selçuk, B., Yavuz, H. M., & Sen, H. (2014). Well-being of mothers of children with orthopedic disabilities in a disadvantaged context: Findings from Türkiye. Journal of Child and Family Studies.  doi: 10.1007/s10826-014-9905-8

Yavuz, H. M., & Selçuk, B. (2012, April).  An investigation of children with chronic orthopedic disabilities from disadvantaged backgrounds and their families.  Poster presented at the17th National Congress of Psychology, Istanbul, Türkiye.

Selçuk, B., & Yavuz, H. M. (2012, July).  Social-emotional wellbeing in low SES Turkish children with chronic orthopedic disability. Poster presented at the 20th Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, Canada.

Selçuk, B., & Yavuz, H. M. (2012, Temmuz). Social-emotional wellbeing in low SES Turkish children with chronic orthopedic disability [Kronik ortopedik engele sahip düşük sosyoekonomik düzeyden Türk çocuklarında sosyoduygusal esenlik]. Poster 20. Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, Kanada kongresinde sunuldu.
Yavuz, H. M., & Selçuk, B. (2012, Nisan). Türkiye’nin dezavantajlı kesimlerindeki kronik ortopedik engele sahip çocuklar ve ailelerine dair bir inceleme [An investigation of children with chronic orthopedic disabilities from disadvantaged backgrounds and their families]. Poster 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye kongresinde sunuldu.