Zihin kuramının da temelini oluşturan görme-bilme (see-know) becerisi önemli bir bilişsel temsildir ve dil gelişimi ile yakından ilişkilidir. Bilişsel temsil ve dil becerileri sosyal yetkinlik gelişiminde önemli role sahiptir. Otizm, tüm bu alanlarda büyük güçlüklerin gözlemlendiği bir bozukluktur. Otizmli çocuklarda çok çalışılmamış olan alanlardan biri, başkalarının üşüme, acıkma, acı gibi içsel durumlarını anlamaya dair bilişsel temsildir. Bu proje, otizm spektrum tanısı almış çocuklarda görme-bilme ile içsel durumları temsil becerisini, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini bir arada ele almakta, bu becerilerin sosyal yetkinlikteki rollerini incelemektedir. Araştırma, otizmli çocukların sosyal yetkinliği ile ilişkili olan temsil becerilerini spesifik olarak anlamayı, böylelikle iyileştirici müdahale programları için yararlı bilgiler ortaya koymayı hedeflemektedir.

Proje Yürütücüsü:

Ortak Araştırmacı:

Yayın ve Bildiriler

Bilgin, A., Selçuk, B., Yavuz, H. M., Korkmaz, B., & Seren, I. (2012, Temmuz). Understanding that ‘knowledge is followed by seeing’ is critical for social competence in children with autism [Görmenin bilmeyi sağlayacağı ilkesini anlamanın otizmli çocukların sosyal yetkinliği için önemi]. Poster 20. Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, Kanada kongresinde sunuldu.

Selçuk, B., Korkmaz, B., Seren, I., & Yavuz, H. M. (2012, Temmuz). See-know ability and social competence in children with autism [Otizmli çocuklarda gör-bil becerisi ve sosyal yetkinlik]. Poster 20. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Paris, Fransa kongresinde sunuldu.
Selçuk, B., Korkmaz, B., & Yavuz, H. M. (2012, Nisan). Otizmli cocuklarda görme-bilme anlayışı ve iletişim becerileri [See-know ability and communicative skills in children with autism]. Poster 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye kongresinde sunuldu.