Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine dair bilimsel araştırmalar yürütülür. Bu araştırmalar, tipik ve atipik çocuk gelişimindeki becerilerin düzeylerini ve bu becerilere etki eden içsel ve çevresel unsurları inceler. Çocuğun doğuştan getirdiği mizaç özellikleri, bu mizaç ile etkileşen ebeveyn davranışları, çocuklardaki davranış problemleri ve bu problemlerin altında yatan sosyal, bilişsel ve duygusal sebepler Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda araştırılan konulardan bazılarıdır.