Haberler

Çocuk Aile Çalışmaları Laboratuvarı'nın Direktörü Bilge Selçuk Yağmurlu, Psikoloji alanında önde gelen üniversitelerden olan Avustralya'nın Queensland Üniversitesi’nden 'Honorary Senior Research Fellow' unvanına layık görüldü.

Association for Psychological Science APS 2015 New York Konferasında Laboratuvarımızın direktörü Bilge Yağmurlu sempozyum başkanlığı, laboratuvarımızdan İrem Korucu sempozyum konuşması ve Burcu Beşiroğlu, Ceymi Doenyas, Müge Ekerim, Bilge Yağmurlu ile Melis Yavuz 5 poster sunumu yaptılar. Posterlerimizden biri APS Student Research Award ödülünü kazandı.

Koç Üniversitesi
Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine dair bilimsel araştırmalar yürütülür. Bu araştırmalar, farklı gelişimsel alanlardaki becerilerin düzeylerini ve bu becerilere etki eden içsel ve çevresel unsurları inceler.

 

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda, bilimsel araştırmaların gösterdiği ortak bulgular ailelerle paylaşılır: Hangi mizaç özelliklerinin ve hangi ebeveyn davranışlarının çocuğun gelişimsel özellikleri ile nasıl bağlantılı olduğuna dair elde edilen bilgiler ailelere yazılı olarak verilir.

 

Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda yapılan bilimsel araştırmaların büyük bir kısmı okul öncesi döneme odaklanır. Bu, çocuk gelişiminde çok önemli değişikliklerin olduğu bir dönemdir; ilerideki becerilerin temeli bu dönemde atılır. Çocukların belli bir alanda güçlüğü varsa, okul öncesi dönem bu bilgiyi edinmenin tam zamanıdır!

 

Çocuk gelişimin bazı özellikleri evrenseldir, bazı özellikleri ise kültüre göre değişir. Türkiye’deki çocukların gelişimlerine etki eden ebeveyn davranışları ve mizaç özellikleri, diğer ülkelerdekinden farklı olabilir. Bunları bilebilmek için Türkiye’de çocuk gelişimine dair psikoloji araştırmalarının artması şarttır. Bu araştırmalarda yer alarak ülkemizde de çocuk gelişimine dair bilginin ilerlemesine destek olmanın tam zamanı!