İlişkisel saldırganlık,amacı ilişkileri yönlendirmek ve onlara zarar vermek olan davranışlar kümesi olarak tanımlanabilir. Bu tür saldırganlık tanımlanmadan önce, saldırganlık erkeklere özgü bir davranış biçimi olarak algılanırken, ilişkisel saldırganlık davranışları daha önce araştırma konusu olmayan bir dizi davranış biçimini (arkasından konuşmak, arkadaşları ile arasını bozma gibi) ve özellikle daha öncesinde saldırgan davranışlar sergilemediği düşünülen okul çağındaki genç kızların aralarındaki ilişkinin daha iyi incelenmesine yardımcı olmuştur. Daha önce yurtdışında da gerçekleştirilen, saldırganlığın belirli çeşitlerini tanımlamaya çalışan araştırmamız Türkiye’de 12-18 yaşları arasındaki gençlere uygulanan 4 soruluk bir anket ile veri toplamıştır. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde de Dr. David A. Nelson tarafından yürütülen çalışma ile Türk gençlerine ait veriler karşılaştırılarak saldırganlık çeşitlerinin üzerinde kültürün ve cinsiyetin rolü araştırılmaktadır.

Proje Yürütücüsü:

Proje Yürütücüsü: