Destek Veren Kurum: TÜBİTAK (Proje No: 111K404) Proje Süresi: 15.04.2012 / 15.04.2015

Bu proje zihin kuramı, yönetici işlevler, alıcı dil ve sosyal yetkinlik gelişimini erken çocukluk döneminde boylamsal olarak araştırmakta, bu becerilerin gelişim hızı ve formunda yetişme bağlamının rolünü incelemektedir. Çalışma, bu amaçla, Türkiye’deki düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeylerden gelen ve ebeveynleri tarafından büyütülen çocuklar ile en dezavantajlı bağlamlara doğan ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocuklara dair detaylı ve uzunlamasına bir değerlendirme yapmaktadır. Araştırma, yetiştirme kurumunda büyüyen çocukların, hangi gelişim alanlarında zorluk yaşadıklarını ortaya koymakta, önleyici ve iyileştirici müdahale programları için önemli bilgiler vermektedir.

Proje Yürütücüsü:

Ortak Araştırmacı:

Yayın ve Bildiriler

Etel, E., & Selçuk, B. (değerlendirmede). Theory of mind, executive function, and social competence: Findings from institution-reared Turkish children. International Journal of Behavioral Development.

Selçuk, B. (2013, Temmuz). Invited paper on “ToM development in children from disadvantaged backgrounds” as part of the festschrift for Prof. C. Peterson at Australasian Human Development Association (AHDA) biannual conference, Brisbane, Australia.

Selçuk, B., Harma, M., & Etel, E. (2014, Temmuz). Theory of mind and behavior problems in   institutionalized children. Invited symposium paper to be presented at the 21st Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), China kongresinde sunulacak.

Harma, M., Selçuk, B., Alayli, A., Sandikci, Y., KorucuI., ve Sen, H. (2013, Eylül). Behavior problems, executive function, and theory of mind in institution-reared Turkish children: A two-wave panel analysis. 16th European Congress of Developmental Psychology (ECDP), Lausanne, Switzerland kongresinde sunuldu.

Etel, E., & Selçuk, B. (2012, Temmuz). Understanding Hidden Emotions and False Belief is Equally Easy or Hard for Young Turkish Children: New Findings on Sequential Progressions in Theory of Mind [Saklı duyguları ve yanlış inanışları anlamanin zorluk veya kolaylık derecesi Türkiye’deki çocuklar için benzer: Zihin kuramı gelisimi sıralamasına dair yeni bulgular]. Poster 20. Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Edmonton, Kanada kongresinde sunuldu.

Alayli, A., Selçuk, B., Etel, E., Sandikci, Y., & Korucu, İ. (2013, Nisan). Social withdrawal in Turkish institution-reared children: An examination of its stability and early predictions [Kurumlarda büyüyen çocuklarda sosyal çekilme: İstikrarlılığı ve yordayıcıları üzerine bir inceleme]. Poster 2013 Society for Research in Child Development Biennial Meeting (SRCD), Seattle, Amerika kongresinde sunuldu.