Güncel Araştırmalar

Tamamlanan Araştırmalar

Annelerin sıcaklık gösterme ve katı olmaya dair bilişleri

Bu araştırmanın birincil amacı, Türkiye’deki annelerin çocuklara sıcaklık gösterme ve katı olma hakkındaki bilişlerini ve davranışlarını incelemektir. Sıcaklık ve katılık, ebeveynliğin temel boyutlarıdır. Ülkemizde pek çok araştırma, bu bellibaşlı ebeveynlik boyutlarını değerlendirmek için Batı’da geliştirilmiş ölçekleri kullanmaktadır. Bu yöntem, Türkiye’deki annenin çocuğa sıcak ve katı davranırken gösterdiği bazı tutumların gözden kaçmasına, ölçülmesi gereken temel bazı tutum ve davranışların ölçülememesine sebep olabilmektedir. Dahası, davranışların anlamı kültüre göre farklılık gösterebildiğinden, annenin belli bir davranışı sıcaklık gösterme veya katı davranma amacı ile yapıp yapmadığını bilmek önemlidir. Tüm bunlar, ebeveynlerin davranışları hakkındaki bilişsel teorilerini gösteren ebeveynlik etnoteorilerinin çalışılmasını gerektirir. Araştırmamızda, niceliksel ve niteliksel analiz yöntemleri kullanarak burada sözü edilen konulara dair bilgimizi artırmayı hedefliyoruz. Açık uçlu soruların yer aldığı derinlemesine görüşme yöntemini kullanarak, annelerin sıcaklık ve katı olma davranışlarını neden önemli gördüklerini, sıcaklık gösterdiklerinde ve katı olduklarında neler yaptıklarını ve bu davranışları hangi durumlarda gösterdiklerini daha iyi anlamayı hedefliyoruz. Sıcak ve katı tutumların, çocukların gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin Batı’da yapılan araştırmaların bulgularına benzer şekilde olup olmadığını incelemek amacıyla bu davranışların çocuklardaki sosyal uyum ve davranış problemleri ile ilişkilerini de araştırıyoruz.

Detaylı Bilgi