Bu proje, 3-12 yaş döneminde ahlaki muhakeme ve empati yeteneğinin gelişiminde etkili olan bireysel ve ailesel faktörleri incelemektedir.

Ahlaki muhakeme yeteneği, kişinin doğru ve yanlışı ayırt edebilmesi ve değerleri içselleştirmesi gibi davranışları içermektedir. Empati ise kişinin bir başkasının yaşadığı duyguların aynısını veya benzerini hissetmesidir. Ahlaki muhakeme yeteneğinin gelişimi okul öncesi dönemde başlar ve okul döneminde hızlanarak devam eder. Bu yeteneğin gelişiminde etkili olduğu düşünülen bazı özellikler çocukların empati, dil, yönetici işlevler, duyguları anlama ve zihin kuramı becerileri ile bazı mizaç özellikleridir. Ayrıca, ebeveynlerin bazı değer ve becerilerinin de (örneğin, empati, adalet duygusu, maneviyat) çocuğun ahlaki muhakeme yeteneğinin gelişiminde önemli olabileceğine inanılmaktadır. Bu çalışmada, ahlaki muhekeme yeteneğinin gelişiminde bu sözü edilen bireysel ve ailesel özelliklerin ne kadar ve ne yönde etkili olduğunu anlamayı hedefliyoruz.

Uluslararası nitelikte olan bu geniş kapsamlı bu çalışma, Chicago Üniversitesi’nden Jean Decety ve Toronto Üniversitesi’nden Kang Lee ile ortak yürütülmektedir.

Çalışmamızla ilgili bilgi almak için bize e-posta atabilir ya da bizi arayabilirsiniz:

E-posta: empatigelisim@ku.edu.tr

Telefon: 0212 338 17 59 – 0212 338 18 92 – 0533 137 18 33

Proje Yürütücüsü:

Eş Yürütücü:

Ortak Yürütücüler:

ABD
KANADA

Proje Asistanları: