Direktör - Bilge Selçuk, Doç. Dr.

   Özgeçmiş

  E-mail:bselcuk@ku.edu.tr

  Ofis No: SOS260

  Ofis Tel: 0212-338-1410

  personal website

Bilge Selçuk'un genel araştırma alanları, sosyal ve duygusal gelişim, sosyobilişsel gelişim, ebeveynlik, mizaç ve kültürdür. Araştırmalarının bir kolu, sosyal gelişimde görülen bireysel farklılıkların altında yatan mekanizmaları anlamaya yöneliktir. Bu çalışmaları, uyumlu ve uyumsuz davranış gelişimine etki eden mizaç özelliklerini ve çevresel unsurları (aile ve sosyokültürel bağlam gibi) incelemektedir; ve tipik gelişim bağlamlarındaki çocukların yanı sıra, yetiştirme kurumlarında büyüyen çocuklara, göçmen çocuklarına, otizmli çocuklara ve engeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Araştırmalarının bir diğer kolu ise, kültürün ana-babalık biliş ve davranışlarındaki rolünü incelemektedir.

Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi

 

   H. Melis Yavuz

   Özgeçmiş

  E-mail: meyavuz@ku.edu.tr

  Ofis No: SOS B38

  Ofis Tel: 0212-338-3740

H. Melis Yavuz’un araştırma konuları mizacın ve anne babalık davranışlarının çocuklardaki içselleştirme davranışlarına etkisi; annelik biliş ve davranışlarının sosyokültürel bağlam, ekonomik durum ve eğitim ile ilişkileri ve otizmli ve kronik ortopedik engelli olan çocukların sosyal yetkinlik gelişimine etki eden unsurlar üzerinedir. Bunlara ek olarak, anne babalığın çocuklardaki obezite gelişimine etkisini araştırmaktadır.

   

Doktora Asistanları

  Buket Kara

  Özgeçmiş

  E-mail: bkara13@ku.edu.tr

 

Buket Kara savaşzede çocukların, dezavantajlı koşullarda büyüyen azınlık çocuklarının ve mülteci çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleriyle ilgilenmektedir.

 

Müge Ekerim

Özgeçmiş

E-mail: mekerim14@ku.edu.tr

Ofis No: SOS Z43

Ofis Tel: 0212-338-3740

Ebeveyn pratiklerinin çocuklardaki sosyal ve duygusal gelişime etkileri, mizaç, çocuklarda ahlaki gelişim, anne-çocuk ilişkisi ve bağlanma kuramları, çocuklarda davranış bozuklukları, ebeveyn davranışlarında ayrımcılık üzerine araştırmalar yapmaktadır.

 

   Ceymi Doenyas

    Özgeçmiş

   cdoenyas14@ku.edu.tr

   Ofis No: CAS B28A

   Ofis Tel: 0212-338-1759

Ceymi Doenyas, otizm üzerine araştırma yapmaktadır. iPad’lerin otizmli çocukların eğitimindeki etkisi üzerindeki çalışmalarında, otizmli çocuklara onlar için özel olarak yazılmış iPad uygulamaları üzerinden temel becerilerin öğretimini araştırmaktadır. Otizmli bireylere etkinlik çizelgesi hazırlamak ve takibini öğretmek için kalın ve çok sayıda dosyalar yerine iPad’lerin kullanılmasının Türkiye’de başlatılmasını sağlayan projelerde çalışmış ve bu çalışmaların sonucunda iPad’lerde etkinlik çizelgesi hazırlamanın ve otizmli bireylere bağımsız takibini öğretmenin adımlarını ayrıntılı şekilde anlatan kitapçıklar hazırlamıştır.

  Wenke Niehues

  Özgeçmiş

  wniehues14@ku.edu.tr

  Ofis No: CAS B28A

  Ofis Tel: 0212-338-1759

Wenke Niehues'ın ilgi alanları​ eğitimde​ eşitsizlik,​ ebeveynlerin​ ve sosyo-kültürel şartların çocukların eğitim hayatlarına etkileri gibi konular üzerinde. Bu bağlamda, ​araştırmaları, eğitim alanındaki başarıya ebeveynlerin etkisi ve eğitimde eşitsizlik ​ üzerine yoğunlaşıyor. Daha önceki çalışmalarında Wenke, Almanya’daki ikinci nesil Türk kadın​ göçmenlerinin eğitimsel geçmişlerini incelemiştir.

 Özlem Sumer

  Özgeçmiş

  

Özlem Sumer’in araştırma ilgileri okul öncesi dönemdeki tipik gelişim gösteren çocuklar ile gelişimleri açısından risk altında olan (örn. Kurum bakımındaki çocuklar) çocukların sosyal, duygusal ve sosyo-bilişsel gelişimi, otizmli çocuklarda oyun oynama becerisi ile dil gelişimi, ebeveynlik tutumlarının ve akran ilişkilerinin erken çocukluk dönemindeki çocukların davranış problemleri üzerine etkisidir. Özlem Sumer daha önce devlet kurumlarında kalan korunmaya muhtaç çocukların sosyo-bilişsel gelişimlerini inceleyen ve otizmli çocuklarda oyun ve dil gelişimini araştıran çalışmalar yapmıştır. 

Yüksek Lisans Asistanları

   İdil Franko

   Özgeçmiş

    Email: ifranko15@ku.edu.tr

İdil Franko’nun başlıca ilgi alanı erken yaşam deneyimlerinin insan biyolojisiyle etkileşimi ve bu etmenlerin tipik ve atipik çocuk gelişimi üzerindeki tesirleridir. Özellikle erken yaşlarda tecrübe edilen istismar, ihmal ve benzeri travmatik yaşam deneyimlerinin bireyin fizyolojik ve davranışsal stres tepkileri üzerindeki etkisini araştırmaktadır.

 

 

 

Burcu Beşiroğlu

Özgeçmiş

E-mail: bbesiroglu13@ku.edu.tr

Ofis No: SOS B38

Ofis Tel: 0212-338-3740

 

  Seçil Gönültaş

   Özgeçmiş 

   secil.gonultas@gmail.com

Seçil’in akademik ilgi alanları, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim, ebeveynlerin çocuğun duygu düzenlemesi üzerindeki etkileri, çocuklarda zihin kuramının gelişimi ve bu gelişimi etkileyen ailesel, kültürel faktörlerdir.

 

 

Ortak Araştırmacılar

 

 

Mehmet Harma, Yrd. Doç. Dr.

Özgeçmiş

E-mail:e145304@metu.edu.tr

 

mehmet harma mehmet harma

 

Mehmet Harma’nın araştırma ilgileri sözel ve dilsel olmayan iletişimde duygular, sesli ifade ve iletişimde senkronizasyon, yetişkinlikte bağlanma sürecinin oluşumu ve işlevi konularını içermektedir. Ayrıca iletişim teknolojileri aracılığıyla sosyal etkileşim ve duygular, sosyal medya, çok değişkenli istatistik modelleri diğer ilgi alanını oluşturmaktadır.

 

Evren Etel

Özgeçmiş

 

Evren Etel’in akademik ilgi alanları, yetiştirme yuvalarında büyümenin gelişimsel sonuçları ile okul çocuklarında sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimdir.

 

İrem Korucu

Curriculum Vitae

E-mail: ikorucu@ku.edu.tr

Ofis No: SOS Z33

İrem Korucu'nun ilgi alanları sosyal, duygusal ve sosyo-bilişsel gelişim, sosyo bilişsel duygular, ebeveyn davranışlarının erken dönemde çocuk gelişimine etkileri, çocuk ve ergen psikopatolojisi üzerinedir.

 

Gizem Gündüz

Curriculum Vitae

E-mail: ggunduz@ku.edu.tr

Ofis No: SOS Z33

Gizem Gündüz'ün araştırma konuları çocuklarda sosyal, duygusal ve sosyo-bilişsel gelişimdir. Ayrıca, ebeveyn davranışlarının çocuk gelişimine etkileri ve aile ve ebeveynlik davranışlarında kültürün etkisi üzerinedir.

 

Ayça Alaylı

Özgeçmiş

E-mail: aalayli@ku.edu.tr

Ayça Alaylı, okul öncesi yaştaki çocuklarda sosyal beceri, davranışsal bozukluklar ve zihin kuramı ilişkileri üzerinde etkileri konularında araştırma yapmaktadır. Normal gelişen çocukların yanı sıra, özellikle işitme engelli çocuklarda ve çocuk esirgeme kurumu bünyesi gibi dezavantajlı ortamlarda büyüyen çocuklarda bu konuların gelişimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

 

 

 

 

2016 İlkbahar

Berk Akkan

Çiğdem İrem İleri

İlke Candar

Nisan Dalbayrak

Onuray Güney 

Selin Topel

Sena Yüksel

Naz Karahan

Vanessa Toledo

 

 

2015 Sonbahar

Melike Kavcioglu (Medya Sorumlusu)

Duygu Gülgün (Özyeğin Üniversitesi)

Sena Yüksel (Yeditepe Üniversitesi Mezunu) 

Seda Kayacık (Bogazici Üniversitesi- Lisans) 

İvon Siva (Bilgi Üniversitesi- Yüksek Lisans)

Onuray Güney (MEF Üniversitesi - Araştırma Görevlisi)

Çiğdem İrem İleri 

Berk Akkan
 
Vanessa Toledo
 
Sezin Ekinci 
 
İlke Candar 
 
Selin Topel
 
Nisan Dalbayrak 

2015 İlkbahar

İvon Siva

Nur İnci 

Deniz Özsoy

Sezin Ekinci

Çiğdem İrem İleri

Aslı Baykal

Sümeyye Eker

Aslı Bursalıoğlu

Dilara Dinçer

Nil Ertürk

Seda Kayacık

Onuray Güney

Gökçe Dinler

Ecem Çeçe

Duygu Gülgün

Sena Karakuş (Lise)

Didem Can (Lise)

2014 Sonbahar 

Özge Gezer

Sezin Ekinci

Selin Arslanlar

Dilara Dinçer

Melike Kavcıoğlu

Çiğdem İrem İleri

Ezgi Kapoğlu

Ivon Siva

2014 İlkbahar 

Deniz Kanat 

Serra Kupçuoglu 

Ezgi Aydoğdu

Özge Gezer

Bujen Oğuz 

Gizem Ünlü 

Ekin Seçinti

Hande Altılar

Zeynep Oval

Binnur Sevinç

Nazlı Büyükbayrak

Buket Sönmez

Fatma Nihan Çaldır

2013 Sonbahar 

Deniz Kanat 

Serra Kupçuoglu 

Ezgi Aydoğdu

Özge Gezer

Bujen Oğuz 

Ekin Seçinti

Hande Altılar

Merve Çıplak

2013 İlkbahar

Beliz Naz Eröz

Dilek Gürsoy

Burcu Çokgezen

Büke Şerifoğlu

Ecem Merve Altan

Ecem Aslan

Aycan Merve Cıplak

Canan İnaltay

Elvan Kama

Deniz Kana

Simru Kavak

Pınar Öztop

Gizem Ülker

Neyran Yıldırım

Ezgi Aydoğdu

Ekin Seçinti

Hande Altılar

 

2012 Sonbahar

Beliz Naz Eröz

Dilek Gürsoy

Ecem Aslan

Lara Çelik

Merve Cıplak

Merve Erkaya

Deniz Kanat

Ayşe Özlem Torunoğlu

Neyran Yıldırım

Ezgi Aydoğdu

Ekip resimleri Caner Aydoğan tarafından çekilmiştir.