Okul öncesi dönemde sosyal yetkinlik, zihin kuramı ve yönetici işlevler
Ayrıntılı Bilgi

Çocuğun sosyal uyum ve sosyal bilgi işleme süreçlerine ebeveyn ve mizacın etkileri: Kültürler arası bir çalışma
Ayrıntılı Bilgi

Çocuklarda Ahlaki Muhakeme ve Empati Gelişimi
Ayrıntılı Bilgi

Annelerin sıcaklık gösterme ve katı olmaya dair bilişleri
Ayrıntılı Bilgi

“İdeal ebeveynlik” olgusunun kavramsallaştırılmasına dair inceleme
Ayrıntılı Bilgi

Otizmli çocukların sosyal davranışlarında bilişsel temsil ve iletişim becerilerinin rolü
Ayrıntılı Bilgi

Fiziksel engeli olan çocuklarda sosyal gelişim
Ayrıntılı Bilgi

Türkiye’deki ergenlerin normatif saldırganlık algıları
Ayrıntılı Bilgi

Engelsiz hayat projesi
Ayrıntılı Bilgi